Java EE Nedir ?
Yardıma mı ihtiyacınız var ? Yenilikçi ve Sürdürülebilir Çözümler İçin Bizi Arayın 0224 362 56 39
Java EE Nedir ?

Java EE Nedir ?

Java EE kurumsal veya büyük çaptaki uygulamaları düzenli bir şekilde geliştirmek için kullanılan sınıf ve paketlerden oluşturulmuş kütüphaneler topluluğudur.

Uygulama kapsamı büyüdükçe kullanılmakta olan teknolojiler ve ihtiyaçların karmaşıklığı artmaya başlar.

Java bu ihtiyaçları karşılamak ve karmaşıklığı en aza indirmek için içerisindeki kütüphaneleri gruplayarak SE, ME, EE gibi takma isimler vermiştir.

Enterprise Edition veya kurumsal sürüm olarak adlandırılmasının sebebi kullanış olduğu kütüphanelerin kurumsal uygulama geliştirmeye çok uygun olmasıdır.

Bazı Java EE kütüphaneleri aşağıda bilginize sunulmuştur.

  • Servlet
  • JSP (JavaServer Pages)
  • EL (Expression Language)
  • JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library)
  • JSF (JavaServer Faces)
  • JAX-RS (Java API for RESTful Web Services)
  • WebSocket (Java API for WebSocket)
  • JSON-P (Java API for JSON Processing)
  • EJB (Enterprise JavaBeans)
  • JPA (Java Persistence API)


 Paylaşım
Etiketler